Bemutatkozás

 

A Polgári Hódmezővásárhelyért Alapítvány céljai

 

Kulturális tevékenység folytatása és segítése, ennek keretében:

 • művészeti tevékenységek támogatása,
 • helyi kulturális örökség megőrzése, népművészet és hagyományőrzés, illetve ezen tevékenységek népszerűsítése,
 • a helyi kulturális élet fejlődését elősegítő kulturális körök és rendezvények szervezése, támogatása,
 • könyvek, lapok és egyéb kiadványok megjelentetése, továbbá olyan kiadványok megjelenésének támogatása, amelyek a kultúra terjesztését, és a közéleti tájékozottságot segítik elő,
 • Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város polgári és keresztényi értékeinek erősítése, ezek megjelenését elősegítő kulturális rendezvények szervezése.

Oktatási-kutatási tevékenység folytatása és segítése, ennek keretében

 • a lokálpatriotizmus elmélyítése, helytörténeti ismeretterjesztés, illetve ezen tevékenységek népszerűsítése,
 • helytörténeti és helyismereti konferenciák szervezése, ilyen jellegű rendezvények részére támogatás biztosítása,
 • a kapcsolódó társadalomtudományi kutatótevékenységek támogatása,
 • történettudatos nevelés támogatása.

Szociális, egészségügyi tevékenység folytatása és segítése, ennek keretében

 • a helyi lakosok szociális védelmét elősegítő szervezetek támogatása,
 • a felsőfokú oktatásban részt vevő fiatalok támogatása, részükre pályázati rendszerben ösztöndíj létesítése,
 • karitatív tevékenység végzése, támogatása,
 • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés támogatása, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység segítése.

Környezetvédelmi és településfejlesztési tevékenység támogatása, ennek keretében

 • környezettudatos nevelés, oktatás segítése,
 • a helyi lakosság településfejlesztési tevékenységének segítése, támogatása,
 • turisztikai és idegenforgalmi célú fejlesztések elősegítése.

Nemzetközi tevékenység folytatása keretében

 • nemzetközi kulturális kapcsolatok támogatása,
 • baráti és cserekapcsolatok ápolása és támogatása, különösen a Kárpát-medencében élő, határon túli magyarsággal és kulturális csoportjaikkal.